Bedenktijd bij levering van producten


Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van veertien kalenderdagen. (Let op: NIET als zakelijke klant bij bestellingen op bedrijfsnaam)

De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen.
Gedurende deze zogenoemde afkoelingsperiode van 14 dagen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.
Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.  
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, bij schade hieraan zal een waardevermindering in rekening worden gebracht. (Zie onderaaan deze pagina meer informatie hierover)
Zorg dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden.

Belangrijk: Ontvangt u een PC met transportschade en wilt u daarom gebruik maken van uw herroepingsrecht? Dat is mogelijk, maar zorg dat de transportschade altijd na levering bij ons gemeld wordt, dan kunnen wij de vervoerder vast inlichten.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in goede staat met degelijke verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen, maar u dient zich te beseffen dat retourzendingen altijd voor risico en kosten van u zijn. Wij adviseren een retourzending altijd verzekerd te verzenden. Als u een zending onverzekerd verstuurt kunt u bij schade geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding. Zendingen kunnen op maandag tot en met vrijdag bij ons worden aangeboden, niet in het weekend (pakketten die in het weekend aangeboden worden, gaan daardoor automatisch weer retour afzender)
Maak geen gebruik van het zogenaamde 'duct-tape', (grijze plakband) als u een product in de originele verpakking opstuurt zoals een PC. Dit plakband is erg sterk waardoor verpakkingen (en soms de producten) zo veel beschadigen bij het losmaken van de tape dat het product of verpakking niet meer bruikbaar/verkoopbaar is, in dat geval zal een waardevermindering doorberekend worden.
Gebruik altijd normaal plakband/tape om een pakket dicht te plakken.
PC's worden vaak in de originele verpakking verzonden, de verpakking dient dus in goede staat te zijn zonder stickers, overmatige tape, teksten met stift/pen geschreven, etc. Als de verpakking niet meer verkoopbaar is, wordt een waardevermindering in rekening gebracht.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. (u dient zelf te zorgen voor de terugzending, een indicatie van de kosten waarmee u rekening dient te houden is tussen 8,00 en 20,00 euro, afhankelijk van het gewicht en of het pakket verzekerd wordt verzonden) 
Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument. Het betreft producten:
a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (bijvoorbeeld een op maat geassembleerde PC, neem bij dit soort producten eerst contact met ons op zodat bekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn, vaak zijn hierbij de assemblagekosten apart vermeld, deze vallen niet onder het herroepingsrecht.);
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling verbroken is, of geactiveerd is (Windows software)
g) voor producten die ingekocht zijn op aanvraag van de consument en die niet standaard in het assortiment zitten.

Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren en/of kosten moeten betalen om het product weer verkoopbaar te maken.
Een voorbeeld is als een PC opnieuw geinstalleerd moet worden omdat er nog persoonlijke bestanden op de schijf staan. Deze kosten worden in rekening gebracht.
Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven of personen die een order op bedrijfsnaam plaatsen kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht. 
Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan kunt u ons even informeren, vermeld hierbij uw ordernummer. 

Wilt u uw product(en) retourneren?
Download / print dan hier het herroepings-formulier en voeg dat toe bij de te retourneren producten. (klik hier)


Bij het retourneren volgens het herroepingsrecht bent u akkoord met bovenstaande voorwaarden, en in het bijzonder:

U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:
• U een account heeft aangemaakt als privé persoon en niet als bedrijf.
• U het product niet gebruikt heeft, slechts kortstondig getest.
• Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
• Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar u was verstuurd.

Speciale gevallen waarbij u geen gebruik mag maken van het herroepingsrecht:
• Producten die voor u gemaakt/besteld/geassembleerd zijn naar uw eigen persoonlijke specificaties.
• Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:
• Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
• Producten of verpakkingen beschadigd, beschreven of beplakt zijn (zodat het niet als nieuw verkocht kan worden).
• Onderdelen ontbreken (handleidingen, kabels, adapters, enz.) in de retourzending.

Wanneer betaal ik voor waardevermindering?


Een indicatie van waardevermindering is als volgt:
Het product is gebruikt en heeft lichte gebruikssporen = u krijgt 90% terug van de aanschafwaarde
Het product is beschadigd of heeft zware gebruikssporen = u krijgt 50% terug van de aanschafwaarde
Originele verpakking of binnenverpakking (bescherming/folie) is beschadigd of ontbreekt = u krijgt 90% terug van de aanschafwaarde

Mijn product werkt niet!


Wilt u een product retourneren wat niet naar behoren werkt en niet onder de voorwaarden van het herroepingsrecht valt? Dan kunt u het onder garantie bij ons aanbieden, kijk hiervoor op de pagina garantie-aanvraag.